فضا؛ آخرین خط مقدم سرمایه‌گذاری

فضا؛ آخرین خط مقدم سرمایه‌گذاری

براي اينکه روز ازدواجتان شهابي از آسمان بالاي محل برگزاري مراسم عبور کند، چقدر حاضريد بپردازيد؟ يک شرکت تازه‌تأسيس در زمينه «تفريحات فضايي» که قصد…