تغییرات ترامپیِ فیسبوک!

تغییرات ترامپیِ فیسبوک!

ماهنامه پیشه و تجارت – مهدی میرمحمدی: دونالد ترامپ از اهالی رسانه است. او از سال ۲۰۰۴ میزبان و مجری برنامه «کارآموز» در شبکه NBC…