هیرمگبایگانی‌ها اختصاصی هیرمگ - هیرمگ

دسته: اختصاصی هیرمگ

توسعه واقعیت مجازی به عنوان بخش مهمی از برنامه آموزش غواصی

نیروی دریایی سن دیگو اعلام کرده است تعمیرات عمده ای در برنامه LCS در حال انجام دارد که شامل آموزش واقعیت مجازی با استفاده از شبیه سازهای پیچیده است. در پایگاه نیروی دریایی سن دیگو،…

خدمات مکان-مبنا چیست و چه کاربردی دارد؟

خدمات مکان-مبنا تمامی چیز‌هایی را که که کاربر با توجه به موقعیت مکانی‌ خود در هر زمان نیاز دارد، فراهم می‌آورند. به این ترتیب بیشترین کاربرد آن به راهنمایی درمورد خدمات، دستورالعمل‌ها و مسیریابی بهینه…