هیرمگبایگانی‌ها ACR - هیرمگ

برچسب: ACR

سریع‌ترین خودروهای آمریکایی‌ پیست مشهور «نوربر گرینگ»

آشنا شوید با ۱۰ خودرو آمریکایی که توانسته اند در پیست مشهور نوربر گرینگ، زمان های خوبی را به ثبت برسانند و در واقع سریع ترین خودروهای آمریکایی تست شده در این پیست هستند. ۲۰۱۰ Dodge Viper ACR ۷ دقیقه و ۱۲,۱۳ ثانیه این رکورد در سال ۲۰۱۱ ثبت شده و هنوز هم این خودرو به عنوان سریع ترین خودرو…