هیرمگبایگانی‌ها ANGPTL۴ - هیرمگ

برچسب: ANGPTL۴

موفقیت محققان در کشف پروتئینی که از زخم جلوگیری می کند

محققان پروتئینی کشف کرده اند که از اسکار محل زخم جلوگیری می کند. به گزارش نیواطلس، ایجاد اسکار و باقی ماندن جای زخم  پس از جراحت، یکی از مشکلاتی است که بسیاری افراد با آن روبرو هستند. درهمین راستا محققان دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور پروتئینی کلیدی به نام (ANGPTL۴ (Angiopoietin-like ۴ کشف کرده اند که نقش های مختلفی در مراحل مختلف التیام…