هیرمگبایگانی‌ها Curiosity rover - هیرمگ

برچسب: Curiosity rover

آیا “کنجکاوی” حیات را در مریخ خواهد یافت؟

وجود حیات بر روی مریخ سوالی است که ذهن افراد زیادی را به خود مشغول کرده است؛ بررسی جدیدترین اکتشافات مریخ ‌نورد کنجکاوی احتمال وجود حیات بر روی مریخ را قوی‌تر کرده است. همانطور که می‌دانیم،…