هیرمگبایگانی‌ها Dethleffs e.home - هیرمگ

برچسب: Dethleffs e.home

رونمایی از کانسپت کاروان خورشیدی Dethleffs e.home

حمل و نقل از طریق خودروهای الکتریکی با گذشت زمان متداول تر خواهد شد. هرچند که هنوز خودروهای الکتریکی و به خصوص خودروهایی که نیروی مورد نیاز خود را از طریق خورشید تامین می کنند به اندازه خودروی بنزینی و دیزلی رایج نیستند اما روند استفاده از آن ها به خصوص در اروپا صعودی بوده و در حال افزایش است،…