تکنولوژی، برای کمک به معلولان

تکنولوژی، برای کمک به معلولان

تکنولوژی و پیشرفت های عرصه فناوری همواره به کمک افرادی آمده که از اختلالات بینایی، گفتاری، حرکتی و دیگر معلولیت ها رنج برده اند. صدها…