هیرمگبایگانی‌ها سیاره زمین - هیرمگ

دسته: سیاره زمین

تاثیر گرمایش زمین بر تکامل انسان

با توجه به شکل‌گیری پدیده تغییرات آب‌وهوایی، شاهد مواردی همچون افزایش دما، خشک‌سالی، تغییر الگوهای بارش و فصل رشد بیشتر گیاهان هستیم و به این دلیل شرایط زیستی گیاهان و حیوانات به‌سرعت در حال تحول…