هیرمگبایگانی‌ها خلاقیت - هیرمگ

دسته: خلاقیت

هدایایی برای پدران عاشق تکنولوژی

زندگی همیشه فرازو‌نشیب‌های خاص خودش را دارد و به هر اندازه هم که در رفاه و آسایش زندگی کنید باز هم روزهای دشواری وجود دارند که گذر از آن‌ها بدون تکیه به شانه‌های استوار پدر…

7 روش برای به اوج رساندن خلاقیت در آغاز روز

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] جرقه گریزان خلاقیت. اغلب هر وقت که به آن بیشتر نیاز دارید، دشوارتر می‌یابیداش. بدون خبر (اغلب ساعت 3 صبح) حاضر می‌شود یا بدون اجازه (اغلب بعد از آن که مدیر از…