قابلیت های جدید اس پن سامسونگ

قابلیت های جدید اس پن سامسونگ

از زمان معرفی نسخه اولیه گلکسی نوت تا به امروز رابطه ای ناگسستنی میان تبلت ها و قلم ها برقرار بوده است. در این سال…