بهترین تفنگ ها در طول تاریخ (۱)

بهترین تفنگ ها در طول تاریخ (۱)

برترین ها – ترجمه از محمدرضا مرتضایی: از زمان ساخت باروت، تاریخ جهان را می توان بر اساس تاریخچه ی تفنگ دنبال کرد. توسعه اسلحه…